Dendrologie - 200 Picea

Hledáme v Dendrologii

Poznámka: Dobře roste v provzdušněných, vlhkých, kyselých až neutrálních půdách na plně osluněném místě až v polostínu, rychle roste, upřednostňuje chladnější polohy s vyšší vzdušnou vlhkostí a vyššími srážkami, chráněné proti prudkým větrům, nesnáší dlouhá období s vysokými teplotami a suchem, v teplejších oblastech je také náchylnější k napadení škůdci, na znečištění vzduchu citlivější, do zpevněných ploch nevhodný, může je poškozovat kořeny, může citlivě reagovat na posypovou sůl. Je to dřevina světlomilná, snáší v mládí zástin, snadno vniká do porostů jiných dřevin, smrkové porosty silně zastiňují povrch země. Je značné náročný na půdní vlhkost, protože má povrchové kořeny. Snese dobře nadbytečnou vlhkost, vydrží i stagnující vodu bažin a rašelinišť. Nedostatek vláhy je limitující faktor dobrého růstu. Na půdu nemá velké nároky, na klima také nenáročný, citlivější je k vysokým teplotám, málo odolný proti větru, poškozován i sněhem a námrazou. Je také citlivý na znečištění ovzduší a velmi choulostivý vůči imisím. Na našem území jsou bez smrku teplé úvaly velkých řek, jinak je zastoupen téměř všude. Stromovité smrky jsou v zahradách a parcích vhodnými solitérami, které ale uvolňujeme tak, aby byly co nejníže zavětvené. Uplatní se i ve skupinách, dobře se hodí pro kulisové výsadby, mají dobrou maskovací schopnost, tvoří vhodné kontrastní pozadí jiným světlejším dřevinám, popřípadě trvalkám, hodí se se svými kultivary všude tam, kde sadovnická úprava přechází neohraničeně do okolní vegetace, stromovité tvary smrku ztepilého harmonují téměř se všemi ostatními jehličinami nebo listnáči s výraznými korunami, velmi krásně kontrastují s břízou a všemi listnáči s lehkým habitem. Dobře se hodí pro zakládání stálezelených tvarovaných stěn a plotů, jsou důležité pro hnízdění a obživu ptactva. Zakrslé kompaktní kultivary se uplatní v blízkosti architektonických děl, na pohledové zpevnění rohů cest a záhonů, do skalek, vřesovišť apod. Původní druh množíme nejčastěji výsevem na jaře, řízkováním množíme některé zakrslé kultivary, které narostou při naroubování do nežádoucích rozměrů, řízkujeme v VII–VIII, pokud možno používáme vrcholové řízky. Roubují se hlavně pestrobarevné kultivary. Jedná se o lesnicky nejvýznamnější dřevinu v ČR i celé Evropě, původně se vyskytoval pouze v horských a podhorských oblastech, v Alpách roste například až do výšky 2000 metrů; pro svou rychlost růstu a nenáročnost byly smrky dlouho pěstovány jako monokultura, takovéto lesy však působí neutěšeně a mrtvě, protože v nich chybí přirozená rovnováha a tím jsou náchylnější k různým chorobám a škůdcům, vyžaduje vláhu a čisté ovzduší. Smrkové dřevo má široké uplatnění ve stavebnictví, nábytkářství a výrobě papíru; tzv. rezonanční dřevo z horských smrků je velmi ceněno při výrobě hudebních nástrojů. Poskytuje bezjaderné dřevo stavební, truhlářské, nástrojářské ale i rezonanční. Pryskyřice se dříve těžila jako surovina na výrobu bednářské smůly, kalafuny a terpentýnu. Mladé letorosty a pupeny jsou bohaté na vitamín C, odvar se používal v léčitelství jako prostředek proti kurdějím. Smrky jsou také hojně používány na vánoční stromky, ve Velké Británii je to nejběžnější druh na tyto účely i přes to, že nemá pro tento účel nejlepší vlastnosti a suché jehlice brzy opadávají. Pro naše předky byl smrk stromem ochranným, přebíral na sebe lidské nemoci a ztělesňoval ženský aspekt jako strom života a mateřství. Z našeho území je smrk doložen již ze staršího pleistocénu. Největším smrkem u nás byl do 4. 12. 1970 Král smrků či Král Šumavy, rostoucí v Boubínském pralese. Byl přes 400 let starý a 57,6 m, vysoký, obdivovaný četnými návštěvníky, kteří se také zřejmě podíleli na jeho konečné zkáze udupáním půdy nad kořeny (roční návštěvnost kolem 50 tisíc). V době pádu byl již suchý; uschl 1969. Na konci života byl napaden václavkou a vyhnilý. Po jeho pádu žezlo přebral tzv. Vidlicový smrk v ochranném pásmu boubínského pralesa. Do uschnutí v 2004 byl považován za nejmohutnější smrk. V roce 1981 byl vysoký 54,4 m, výčetní tloušťka 145 cm, stáří asi 450 let. Rozměrů Krále dosáhl smrk (tzv. Těptínský) v údolí Kamenického potoka ve středních Čechách, kde rostl na chráněném místě s dostatkem vody a byl součástí skupiny 31 chráněných smrků. V roce 2003 byl vysoký 58 metrů a obvod byl 515 cm. Bohužel v roce 2008 při bouři padl, nepochybně hlavně v důsledku napadení hnilobou. V současné době jsou zde zbylé stromy vysoké v rozmezí asi 50–55 metrů (měřeno 2012). Jméno Král smrků se v současné době užívá rovněž při označení různých mohutných jedinců, např. u Mariánských Lázní, u obce Písečná aj. Z pravého Krále smrků byly za jeho života odebrány rouby a dnes žije několik desítek jeho potomků. Staré herbáře doporučují terpentýnový olej z pryskyřice ke vtírání a jako náplast proti revmatu a dně, odvar ze zelených větví se považoval za účinný proti kurdějím. Obecně známá je francovka ze smrkového jehličí, která se vtírá v případech namožení údů, bolesti svalů a kloubů apod. Do koupele se nabízejí různé pěny, soli a podobně s obsahem oleje z jehličí, možno také z vrcholků smrkových větví připravit přísadu do koupele či prostě rozetřít hrst jehličí a rozsypat do vody.

Picea abies 'Aarburg', celkově se jedná keřovitě vzpřímené rostliny s horizontálním větvením, bizarní, výška až 8 m nebo více, ...

Picea abies 'Abbeyleixensis', zakrslý kultivar, vzrůst poduškovitý, velmi slabě a pomalu roste, špičky výhonů dolů zakřivené; jehlice dlou...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Acrocona', nízký a keřovitý, ale přesto nakonec vysoký několik metrů, větve dost strnulé, vodorovně odstávající až d...

Picea abies 'Acutissima', výška je normální, roste však pomalu; liší se velmi dlouhými, tenkými, velmi špičatými, boční silně přit...

Picea abies 'Anitas Goldden Cloak', jehlice mají sytě žluté až zlaté odstíny; 'Acrocona' × 'Golden Drift'

Picea abies 'Araucarioides', vzrůst silně vzpřímený, kmen ve spodní části normálně větvený, výše ale jen s oddáleně postavenými pře...

Picea abies 'Archangelica', zakrslý kultivar, vzrůst kompaktně kuželovitý, větve krátké a tuhé; jehlice strnulé a pichlavé, 6–15 mm dlo...

Picea abies 'Argentea', vzrůst normální; jehlice bělavě pestré, ale jen nepříliš nápadně; znám již 1887, dnes vyhynulý

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Argenteospica', vzrůst normální, stromovitý, mladé větévky s dlouhými bělavými špičkami, později zelenají; znám již pře...

Picea abies 'Asselyn', rostliny jsou zakrslé, široce kónické a velmi kompaktní

Picea abies 'Aurea Jacobsen', habitus pyramidální, s vynikajícím zlatým vybarvením

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Aurea Magnifica', nižší než 'Aurea', širší, ojediněle i keřovitý, větve a větévky poměrně vodorovné; jehlice nápadně sv�...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Aurea', vzrůstem podobný původnímu druhu, ale nižší, asi 10 m vysoký, větve vodorovně odstávající; jehlice leskle �...

Picea abies 'Aurescens', vzrůst normální, větve víceméně odstávající, ale ne tak hustě postavené; mladé jehlice zlatožluté, pozdě...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (18)Picea abies 'Barryi', silné a robustní, zakrslé dřeviny, v mládí často spíše kulovité, ale ve stáří kuželovité, velmi nepravide...

Picea abies 'Beissneri', zakrslý kultivar, vzrůst kompaktní, plochý, výhony tlusté, hnědé, často s monstrózními krátkými výhony; je...

Picea abies 'Bennett's Miniature', zakrslý kultivar, kuželovitý, úzký, velmi hustý, roční přírůstek jen asi 15 mm; jehlice tmavě zelené, 6 mm ...

Picea abies 'Blaze', rostliny asi 240 × 180 cm velké, zakrslé až polozakrslé, vzpřímené; jehlice mladé jehlice velmi jasně červen�...

Picea abies 'Brno', husté, miniaturní a kulovité se zploštělým vrcholkem, roste méně než 25 mm ročně, ve 25 letech má velikost f...

Picea abies 'Buchlov', čarověník nalezený M. Kostelníčkem z Jalubí, nedaleko hradu Buchlova, vzrůst neuhlazeně bochníkovitý, hustý;...

Picea abies 'Calvary Spreader', zakrslá konifera, nízko rostoucí a rozkladitá, mnohem plošší než 'Calvary Upright'; vynikající do míst s vý�...

Picea abies 'Calvary Upright', kulovité; jehličí je velmi tmavé a lesklé, ostré, tlusté, pupeny nápadné, zlaté; nalezen 1978, Randy Dykstra, ...

Picea abies 'Calvary', rostliny jsou 120 × 240 cm velké, rozkladité, hnízdovité, lehce klenuté, podku jsou pěstovány masově, tak slou�...

Picea abies 'Capitata', zakrslý kultivar, nepravidelně a široce kuželovitý, větve tlusté a vzpřímené, větévky různě dlouhé, ale v...

Picea abies 'Catharine's Golden Heart', velikost v 10 letech asi 60 × 90 cm, kupkovitý a rozkladitý, není vždy hustý; listy zlatožluté; šišky jsou če...

Picea abies 'Cellensis', zakrslý kultivar, vzrůst pravidelně kuželovitý, větévky velmi jemné a drobné; jehlice jen 3–4 mm dlouhé, vel...

Picea abies 'Cincinnata', vzrůst normální, stromovitý a silný, spodní větve obloukovitě dolů odstávající, výhony víceméně nící, ...

Picea abies 'Cinderella', vzrůst zakrslý, široce kuželovitý, hustý, větve a větévky vzpřímené; jehlice krátké a modrošedozelené

Picea abies 'Clanbrassiliana Elegans', zakrslý kultivar, vzrůst široce kuželovitý, velmi hustý a nepravidelný, výhony tenké a velmi ohebné, svrchu ž...

Picea abies 'Clanbrassiliana Plumosa', zakrslý kultivar, vzrůst stěsnaně kuželovitý, větévky krátké a pevné; jehlice silné, trochu zahnuté, spirá...

Picea abies 'Clanbrassiliana Stricta', velikost až 10 × 5 m, zvolna rostoucí, tvoří krásně kompaktní, široce pyramidální dřeviny; Z3

Picea abies 'Clanbrassiliana', zakrslý kultivar, vzrůst zavalitý, vzpřímený a hustý, větve nahloučené, velmi krátké a husté, výška do 2 ...

Picea abies 'Cobra', každá rostlina má jedinečný charakter, kombinující půdopokryvné vlastnosti 'Pendula' a bizarní, hadovité vět...

Picea abies 'Coerulea', stromy, vzrůst normální, mladé výhony nápadně bujné, s ocelově vybarvenými jehlicemi; před 1891, nalezen v ku...

Picea abies 'Columnaris Křičkae', vzrůst střední, široce sloupovitý, větve krátké, v ploše odstávajících přeslenech uspořádané, větévky ...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Columnaris', stromy, výška normální, ale hlavní větve jen velmi krátké, horizontálně nebo trochu dolů skloněné, postrann...

Picea abies 'Compacta Asselyn', velmi podobný 'Compacta', ale mladé rostliny nejsou tak stěsnané, jehlice kratší, 6–9 mm dlouhé, v časném lé...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Compacta Fridache',

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (4)Picea abies 'Compacta', zakrslý kultivar, široce kuželovitý a stěsnaný, asi 150 cm vysoký, velmi staré rostliny mohou být 3 m vysoké a...

Picea abies 'Compressa', zakrslý kultivar, vzrůst stěsnaně kuželovitý, pravidelný, větévky hustě nahloučené, odstávající, konečn�...

Picea abies 'Concinna', nízký, vzrůst kuželovitý, větévky vzpřímené, výhony mimořádně tenké, bělavé; jehlice velmi hustě posta...

Picea abies 'Conica', zakrslý kultivar, stěsnaně kuželovitý, ale dost silně rostoucí, konečné větévky vystoupavé, hustě nahlouče...

Picea abies 'Corticata', vzrůst normální, liší se jen borkou, ta je až 9 cm tlustá, podélně rýhovaná, jako u borovic či modřínů; v...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Cranstonii', vzrůst stromovitý, 10–15 m vysoký, velmi řídce větvený, větve dlouhé a tlusté, mají jen málo postranních ...

Picea abies 'Crippsii', zakrslý kultivar, vzrůst kuželovitý, velmi pomalu roste, větve odstávající, trochu vystoupavé, větévky v ostr...

Picea abies 'Cruenta', vzrůst vzpřímený a pomalý; není zvláště zajímavý s výjimkou asi dvou týdnů zjara, kdy má nové přírůst...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (10)Picea abies 'Cupressina', stromy 10–20 m vysoké, koruna úzce až široce sloupovitá, podobná širokému Cupressus sempervirens, větve dost ...

Picea abies 'Decumbens', zakrslý kultivar, vzrůst široký a plochý, sotva přes 30 cm vysoký ale až 1 m široký, velmi podobný 'Nidiformi...

Picea abies 'Denudata', přechodová forma mezi málo větveným 'Cranstonii' a téměř nevětveným 'Monstrosa', kmen kolmý a má pouze málo...

Picea abies 'Depressa', převislý, větévky hustě nahloučené, dlouze u kmene převislé, na starých rostlinách až na zemi ležící a je...

Picea abies 'Dicksonii', řídce větvený, podobný 'Cranstonii', ale trochu hustěji větvené a mladé výhony jsou načervenalé; jehlice hus...

Picea abies 'Diedorfiana', půvabný kultivar s velmi krátkými jehlicemi, ty jsou na mladých narostlých výhonech a také ve stínu trvale zlat...

Picea abies 'Diffusa', zakrslý kultivar, podobný 'Pumila', nízký, široce rozložený a velmi hustě větvený, větévky oranžovohnědé,...

Picea abies 'Dumosa', zakrslý kultivar, široce až kuželovitě vzpřímený, až 150 cm výška, větve částečně ve vodorovných vrstv�...

Picea abies 'Dumpy', pevný a bochánkovitý, jehličí zdánlivě odlišného typu, některé části rostlin vypadají výjimečně pevně,...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (5)Picea abies 'Echiniformis', zakrslý a velmi pomalu rostoucí, kulovitý až poduškovitý, hustý a nepravidelný, výška 20–30 cm, výhony svě...

Picea abies 'Elegans', zakrslý, vzrůst pravidelně kuželovitý, až 150 cm výška, větve početné a pravidelně uspořádané, větévky ...

Picea abies 'Elegantissima', nové přírůstky zprvu žluté, posléze zelené

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Ellwangeriana', zakrslý kultivar, vzrůst široký, větve vystoupavé, bez hlavního výhonu ve středu, vzrůst hustý a robustní, l...

Picea abies 'Emsland', vzrůst vzpřímený, stěsnaný, široce kuželovitý, hustý; jehlice jsou světle zelené, radiálně postavené; 198...

Picea abies 'Eremita', ve stáří jsou to menší stromy, vzrůst kuželovitý, řidší, nepravidelný, větve početné, vystoupavé, věté...

Picea abies 'Falcata', stromy, vzrůst normální, větve šikmo dolů směřující a pak srpovitě a stejnoměrně nahoru zakřivené

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (4)Picea abies 'Falcato-viminalis', podobný 'Falcata', stejně tak normálně rostoucí strom, ale větévky od srpovitých a nahoru zakřivených větví ...

Picea abies 'Farnsburg', vzrůst slabší, stromovitý, větve odstávají nebo ve velkých obloucích převisají, případně se plazí po zemi...

Picea abies 'Filip's Mystic Black', úzce pyramidální, zprvu lehce vzpřímený; jehlice velmi tmavě černavě zelené

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Finedonensis', stromy 10–15 m vysoké, kuželovité, větve a větévky téměř vodorovně odstávající; jehlice na mladých výho...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Formánek', rozprostřené a plazivé rostliny, roubované jsou ve stáří do 1 m vysoké, s poléhavě převislými větvemi, tvo�...

Picea abies 'Frohburg', vynikající zakrslý smrk s převislým habitem, větve kaskádovitě převisající a někdy až pokrývají zem; vý�...

Picea abies 'Globosa Nana', zakrslý kultivar, kulovitý až široce kuželovitý, velmi hustý, větve na všechny strany odstávající, někdy do...

Picea abies 'Globosa', stromy, ve spodní části normálně rostlé, ale vrcholek je přeměněn ve velkou kouli, někdy mají jednotlivé vě...

Picea abies 'Gobelin', vzrůst zakrslý, kulovitý až ploše kulovitý, velmi hustý, až 1 m výška; jehlice tenké, až 1 cm dlouhé, svět...

Picea abies 'Gold Drift', jehlice sytě máslově zbarvené a vytrvávají tak po většinou vegetační doby, roční přírůstky asi 15 cm; př...

Picea abies 'Graciosa', rostliny jsou pevné, miniaturní, kulovité; jehličí středně zelené

Picea abies 'Gregoryana Parsonsii', až 90 × 150 cm velké, velmi podobné 'Gregoryana', ale mnohem řidší, především naspodu rostlin; jehlice delší...

Picea abies 'Gregoryana Veitchii', zakrslý kultivar, velmi podobný 'Gregoryana', ale liší se jehlicemi, ty jsou jen na vzpřímených postranních výh...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (6)Picea abies 'Gregoryana', zakrslý kultivar, výjimečně pomalu rostoucí, v mládí kulovitý až široce kulovitý a velmi hustě větvený, od...

Picea abies 'Gymnoclada', zakrslý kultivar, vzrůst kuželovitý, pomalu roste, 100–130 cm výška, větve nepravidelně vzpřímené až odst�...

Picea abies 'Heartland Broom', nízko kupkovitý čarověník, nalezený na 'Nidiformis', velmi podobný 'Little Gem', ale nižší a plošší

Picea abies 'Helene Cordes', zakrslý kultivar, vzrůst ale silný, roční přírůstek 10–15 cm, habitus řidšeji kulovitý; jehlice světle žl...

Picea abies 'Highlandia', zakrslý, vzrůst pravidelný a kulovitý, hustý nebo řidší, asi 1 m vysoký, větve vystoupavé, na bázi ale dost ...

Picea abies 'Hillside Upright', velmi tmavě zelené jehlice; habitus nepravidelně větvený, vzpřímený, pomalý, kuželovitý, jen řídce a krátc...

Picea abies 'Holmstrup', zakrslý kultivar, vzrůst kuželovitý a široký, středně silný až silný, jemně větvený, roční přírůstek ...

Picea abies 'Hornibrookii', zakrslý kultivar, vzrůst široký, až 1 m výška, větve vodorovné, přes sebe položené, mladé výhony vějířo...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Humilis', zakrslý kultivar, vzrůst velmi pomalý, buď tupě nebo i špičatě kuželovitý, nebo spíše kulovitý, pravidelný...

Picea abies 'Hystrix', zakrslý kultivar, habitus nepravidelný a řídký, nízký, výhony krátké a tlusté, ohebné, světle hnědé, roč...

Picea abies 'Intermedia', vysoké stromy, nepravidelně větvené, větve velmi nestejné, často střídavě postavené, tenké a velmi dlouhé, ...

Picea abies 'Interrupta', stromovitý, letorosty 25–30 cm dlouhé, postranní výhony ale ve druhém roce monstrózně utvářené, s krátkými...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Inversa Bohemica',

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (9)Picea abies 'Inversa', převislý, vzrůst vzpřímený, 5–10 m výška nebo i více, úzce sloupovitý, větve podél kmene svisle splývaj�...

Picea abies 'Iseli Green Mound', zakrslý a kopečkovitý

Picea abies 'Jana', výjimečně hustá a miniaturní selekce, roste symetricky, zploštěle kulovitá, obvykle roste do 2 cm ročně, po 10...

Picea abies 'Jessy', miniaturní rostliny s početnými, maličkými pupeny, větve droboučké a početné, obvykle roste asi 1 cm ročně, ...

Picea abies 'Johanka', velmi zakrslý čarověník, ploše kulovitý, vytváří miniaturní bochánky, roste pouze 1 cm za rok; jehlice světl...

Picea abies 'Kamon', zakrslý kultivar, vzrůst široký a nepravidelný, v 10 letech asi 50 cm vysoký a dvakrát tak široký, výhony čer...

Picea abies 'Kellerman's Blue Cameo', velmi vzácný, zakrslý, modře vybarvený smrk, velikost až 30 × 60 cm; Z3

Picea abies 'Kluis', husté a zakrslé, nepravidelně rostoucí, zprvu kulovité a rozkladité, později tvoří terminál, nakonec jsou to n...

Picea abies 'Knaptonensis', zakrslý kultivar, vzrůst poduškovitý, širší než vysoký, často nepravidelně větvený, výhony šedožluté, t...

Picea abies 'Král', vzrůst zakrsle vejčitý, kompaktní, jehlice světle zelené, 10leté rostliny asi 30 cm vysoké; 1976

Picea abies 'Lanham's Beehive', neobvyklý, se zajímavou texturou, zakrslý, hustý a mnohokmenný, oválný, kmínky a pupeny jsou skořicové; jehlic...

Picea abies 'Levousy', jehlice modře zbarvené; habitus ploše kulovitý, přírůstky ročně kolem 2 cm; krásná miniatura vhodná zejména...

Picea abies 'Liliput', naprosto pravidelně rostoucí, kulovitý, kompaktní, do velikosti 1 m; základ skalek, menších zahrad i předzahrád...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (4)Picea abies 'Little Gem', mutace na 'Nidiformis', jeden z nejmenších kultivarů, vzrůst krásně ploše kulovitý, roste asi 25 mm za rok, vět...

Picea abies 'Little Joe', kónické a zakrslé rostliny

Picea abies 'Lombartsii', vzrůst stromovitý, řídký, široce kuželovitý, 15leté rostliny asi 150 cm vysoké, výhony nestejně dlouhé; jeh...

Picea abies 'Loreley', roste pomalu, vzrůst převislý, 15leté rostliny asi 2 m vysoké, kmen obloukovitě vystoupavý, postranní větve př...

Picea abies 'Lubecensis', vzrůst pravidelný a silný, ale půvabný, připomínající Picea orientalis; jehlice jen poloviční délky než má...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Luua',

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Machala',

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Magnifica',

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Mariae-Orffiae', zakrslý kultivar, kulovitý či vejcovitý, větévky nahloučené a vzpřímené, výhony hustě nahloučené a široc...

Picea abies 'Mauer', kulovité, roste asi 2 cm ročně; jehlice pichlavé, asi 11 mm dlouhé, na svrchní straně stříbřitě modré, na sp...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Maxwellii', zakrslý kultivar, vzrůst okrouhlý a poduškovitý, na vrcholku hustší, velmi krátké výhony mají paprsčitě pos...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Merkii', zakrslý kultivar, vzrůst kulovitý nebo také široce kuželovitý, stěsnaný, větévky krátké, více do šířky ...

Picea abies 'Merrell's Broom', habitus bochánkovitý; jehlice jsou velmi tmavě zelené, krátké

Picea abies 'Microphylla', vzrůst normálně silný, ale půvabný, větévky trochu polopřevislé; jehlice velmi krátké a jemné, trochu přip...

Picea abies 'Microsperma', zakrslý kultivar, vzrůst široce kuželovitý, pravidelný, větve vodorovně až strmě odstávající, špičky výh...

Picea abies 'Mikulášovice', vzrůst zakrslý, široce až ploše kulovitý, velmi hustý a neuspořádaný, s vyčnívajícími větévkami, přír�...

Picea abies 'Milada', má tlusté, modrozelené jehlice; habitus kulovitý, přírůstky 1–2 cm za rok, velmi krásně prorůstají letní p...

Picea abies 'Minima', velmi zakrslý čarověník, ploše kulovitý, vytváří miniaturní bochánky, roste pouze 1 cm za rok; jehlice světl...

Picea abies 'Minutifolia', zakrslý kultivar, vzrůst kuželovitý, podobný 'Crippsii', větve tenké a krátké, tuhé, vystoupavé, s velmi št�...

Picea abies 'Mobil', čarověník s přírůstky kolem 5 cm ročně, velmi výrazně modré barvy, ploše kulovitý a pravidelný

Picea abies 'Monstrosa', bezvětvé smrky, kmen vzpřímený, celý bez větví, prutnatý, v horní části s kolem dokola postavenými jehlicem...

Picea abies 'Motala', vzrůst zakrslý, nepravidelný, větévky na všechny strany odstávající, jehlice velmi husté, radiálně postaven�...

Picea abies 'Mucronata', nízký, vzrůst silný, kuželovitý, až 5 m vysoký nebo i vyšší, pravidelný, velmi hustě větvený, robustní, ...

Picea abies 'Mutabilis', vzrůst normální, výhony a jehlice při rašení hezky zlatožluté, široce odstávající, později se mění na sv...

Picea abies 'Nana Compacta', zakrslý kultivar, zploštěle kulovitý, tak vysoký jako široký, velmi stěsnaný, hustě větvený, na vrcholku ros...

Picea abies 'Nana Park', vzrůst keřovitý, kulovitý, větévky krátké, jehlice různě dlouhé, pupeny hojné a hustě nahloučené; 1946

Picea abies 'Nana', zakrslý kultivar, vzrůst široce kuželovitý, až 150 cm výška, nepravidelný, obzvláště na vrcholku rostlin jso...

Picea abies 'Nidiformis Mariana', zakrslý, kopečkovitý kultivar s plochým vrcholkem a zeleným až modravým jehličím

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (9)Picea abies 'Nidiformis', zakrslý kultivar, vzrůst široký a hustý, pravidelný, s víceméně výraznou hnízdovitou prohlubní ve středu ro...

Picea abies 'Ohlendorffii', zakrslý kultivar, v mládí kulovitý, později ale široce kuželovitý, větve vystoupavé, rozkladité, hustě větv...

Picea abies 'Pachyphylla', zakrslý, výjimečně pomalu rostoucí, nepravidelný a řidší, ale velmi krátce větvený, velmi staré rostliny a�...

Picea abies 'Parviformis', zakrslý, ale nakonec až 250 cm vysoký, široce kuželovitý, větévky tenké a jemné, žlutavé a odstávající, p...

Picea abies 'Peklov', vzrůst střední, bizarní, široce kuželovitý, jehlice dlouhé, pupeny velké a kulovité; 1959

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Pendula Bohemica', převislý, původní strom byl (je?) dvoukmenný, 10 m vysoký a 5 m široký, větve nepravidelně postavené, šikmo ...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Pendula Major', převislý kultivar, vzrůst kuželovitý a vzpřímený, hlavní větve ale částečně vodorovně odstávající, č�...

Picea abies 'Pendula Monstrosa', podobný 'Pendula Major', ale hlavní větve silněji dolů převislé, větévky méně bujné; jehlice nejčastěji pa...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (6)Picea abies 'Pendula', jméno by mělo být nejlépe používáno jako souhrnné označení převislého typu rostlin; kmen vysoký a rovný, k...

Picea abies 'Perry's Gold', rostliny jsou vzpřímené, kónické, zakrslé, husté, v mládí rozkladitější, roste asi 10 cm ročně; mladé př...

Picea abies 'Petra', vzrůst nepravidelně a zakrsle kompaktní, úzce kuželovitý; jehlice tmavě zelené; 1990

Picea abies 'Phylicoides', nízké stromy, vzrůst nepravidelný, později kuželovitý, až 3 m vysoký nebo více, větve velmi tenké, dost šir...

Picea abies 'Plumosa', vysoko rostoucí, kuželovitý, velmi podobný 'Viminalis', ale dlouhé převislé větévky jsou ještě hustší; vyp�...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Procumbens', má trpasličí vzrůst a větve po zemi rozprostřené, vzrůst široký a plochý, ale roste velmi silně, větve troc...

Picea abies 'Prostrata', nejistě definovatelný, zřejmě jen synonymum pro 'Procumbens'; nízké a zvolna rostoucí rostliny, asi 240 cm širok...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (3)Picea abies 'Pruhoniceana', robustní a stromovitý, tvarem poněkud připomínající Picea orientalis, větve víceméně splývající, v horní ...

Picea abies 'Pseudo-Maxwellii', zakrslý kultivar, vzrůst zprvu nízký, později vyšší, větve ve vodorovných vrstvách přes sebe ležící, při...

Picea abies 'Pseudoprostrata', zakrslý kultivar, vzrůst plochý, široce po zemi rozprostřený, výhony husté a velmi ohebné, v nestejnoměrných ...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Pumila Glauca', jen málo odlišný od 'Pumila Nigra', jehlice jsou poněkud modravější díky drobným průduchům, ale jen velmi sla...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (4)Picea abies 'Pumila Nigra', zakrslý kultivar, vzrůst široký a plochý, velmi staré rostliny jsou sotva 1 m vysoké, výhony svrchu hnědé, nas...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Pumila', zakrslý kultivar, vzrůst nízký a široký, nepravidelný, spodní větve široce rozkladité a poléhavé, horní al...

Picea abies 'Pusch', mutace 'Acrocona', roste podstatně pomaleji, velikost asi jen kolem 50 cm, obvykle roste 25–50 mm ročně, rozkladit�...

Picea abies 'Pygmaea Hauenstein', pravidelně a velmi bohatě větvený, v 10 letech asi 40 × 40 cm; jehlice po celý rok sytě zelené; vzhledem ke komp...

Picea abies 'Pygmaea', zakrslý kultivar, velmi slabě rostoucí, kulovitý až široce kuželovitý, obvykle nepřevyšující 1 m, vzrůst ve...

Picea abies 'Pyramidalis Gracilis', zakrslý kultivar, dost silně rostoucí, vzrůst kuželovitý, pravidelný, větve vystoupavé, větévky silné a oran...

Picea abies 'Pyramidalis Robusta', zakrslý kultivar, stěsnaný, široce kuželovitý, až 2 m vysoký, spodní větve vodorovné, horní vystoupavé, vý...

Picea abies 'Pyramidalis', zakrslý, má kuželovitou korunu, větve vystoupavé, větévky převisající; jehlice zakřivené a paprsčitě posta...

Picea abies 'Pyramidata', vysoké stromy, vzrůst normální, ale hlavní větve obzvláště strmě vzpřímené, spodní větve velmi dlouhé, h...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Rakaťa',

Picea abies 'Ramosa', zakrslý kultivar, bez hlavního kmene, vzrůst nízký, keřovitý, rozvětvený již od báze na několik větví a po...

Picea abies 'Rariflora Weeper', zcela po zemi rozprostřený, podobný Picea pungens 'Gotelli Prostrate', ale je zelený; přírůstky jsou na jaře hez...

Picea abies 'Red Devil', zakrslý a kulovitý, větve krátké, silné, obvykle roste 25–50 mm ročně; jehlice jsou kratší než je obvykle u...

Picea abies 'Red Man', polopřevisající, velmi symetrický, větve elegantně symetricky přepadající; mladé přírůstky jsou zjara zář...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (1)Picea abies 'Reflexa', převislý kultivar, buďto zprvu tvoří krátký nebo dlouhý, víceméně vzpřímený hlavní výhon nebo je tak um�...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (6)Picea abies 'Remontii', zakrslý kultivar, ale až 3 m vysoko rostoucí, pravidelný a kuželovitý, větve v ostrém úhlu odstávající, výh...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (4)Picea abies 'Repens', zakrslý kultivar, habitus poléhavý až rozkladitý, větévky od středu rostlin pozvolna ve vrstvách přes sebe nak...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (11)Picea abies 'Rothenhaus', stromy, vzrůst normálně silný a vysoký, úzký, habitem a krátkými jehlicemi poněkud připomíná Picea oriental...

Picea abies 'Rubra Spicata', velké stromy, poněkud pomaleji rostoucí než původní druh, mladé přírůstky červené, mezi smrky velmi neobvykl...

Picea abies 'Růžák', vzrůst zakrsle vejcovitý, dost hustý, jehlice radiálně postavené, 10leté rostliny asi 40 cm vysoké; 1984

Picea abies 'Rydal', růst středně rychle vystoupavý, pravidelně kónický; mladé letorosty na jaře sytě červené až fialové, krás...

Picea abies 'Saint James', velmi zakrslý, bochánkovitý, výhony vzpřímené; jehlice žlutozelené, na jaře má krásně červené pupeny

Picea abies 'Sargentii', zakrslý kultivar, výhony tenké a hustě nahloučené, světle žluté, šikmo kupředu směřující, roční přír�...

Picea abies 'Sherwood Compact', úzké a pyramidální kultivary

Picea abies 'Sherwood Gem', zakrslý a nepravidelně rostoucí, roste pomalu a je asi 120 × 120–160 cm velký; Z4

Picea abies 'Sherwood Multnomah', okrouhlé rostliny s plochým vrcholkem

Picea abies 'Sherwoodii', zakrslý kultivar, vzrůst stěsnaný a plochý, nepravidelný, ojediněle také poněkud kulovitý, ve 30 letech asi 12...

Picea abies 'Sibirica', vzrůst stěsnaný, nižší než má původní druh, široce kuželovitý, hustě větvený, mladé výhony světle hn�...

Picea abies 'Skyhigh WB', miniaturní, roste asi 25 mm ročně, kulovitý, velmi kompaktní, hezky modrozelený

Picea abies 'Sonnenberg', jehlice modře zbarvené; habitus ploše kulovitý, přírůstky ročně kolem 2 cm; krásná miniatura vhodná zejména...

Picea abies 'Spathulifolia', zakrslý kultivar, vzrůst široký a nízký, výhony světle a leskle oranžové, pupeny malé, špičatě kuželovit�...

Picea abies 'Swanson's Unknown', ploše rozkladité, podobný 'Pumila', ale mnohem světleji zelený; jehlice středně zelené;

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (6)Picea abies 'Tabuliformis', zakrslý kultivar, vzrůst rozkladitý, zprvu poduškovitý, ve stáří vrstevnatě ležící a pak ploše kulovitý, �...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Tom Thumb Gold',

Picea abies 'Tompa', jehlice svěže zelené a jemné, habitus zakrslý, kompaktní, zvolna rostoucí, zpočátku pravidelně kulovitý, pozd...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (4)Picea abies 'Tuberculata', tzv. smrk ceckatý, vzrůst normální jako původní druh, ale odlišný výrůstky na kmeni nebo stejně utvářenými...

Picea abies 'Turfosa', zakrslý kultivar, až 5 m vysoký nebo vyšší, vzrůst keřovitý, štíhlý až kuželovitý nebo také kulovitý, h...

Picea abies 'Včelná', vzrůst statný, sloupovitý, větve velmi krátké, vodorovně odstávající, 35letý exemplář asi 33 m vysoký; 195...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (12)Picea abies 'Viminalis', stromy vysoké až 20 m, vzrůst široce kuželovitý, větve dlouhé a vodorovně odstávající, později více dolů ...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (14)Picea abies 'Virgata', je to tzv. hadí smrk, nejen vysoký strom, je také i poněkud keřovitý, většinou s průběžným hlavním výhonem...

Picea abies 'Wansdyke Miniature', zakrslý kultivar, vzrůst stěsnaný a pravidelný, s krátkým a tlustým kmenem, ale jinak jako miniatura od původn�...

Picea abies 'Wartburg', převislé rostliny které potřebují oporu, vzrůst stromovitý, větve odstávající nebo obloukovitě převisajíc�...

Picea abies 'Waugh', zakrslý kultivar, velmi podobný 'Pachyphylla', méně větvený, výhony poměrně tlusté; jehlice paprsčitě postav...

Picea abies 'Weeping Blue', vzpřímený, větve převislé, rychle rostoucí; jehlice s modravým nádechem

Picea abies 'Wichtel, miniaturní, velmi pevně utvářený, stěsnaný, obvykle roste 3 mm ročně, po 10 letech asi 10 cm vysoký, připomí...

Jsou k dispozici fotografie nebo scany (2)Picea abies 'Will's Zwerg', nízký, ve 30 letech asi 2 m vysoký, pravidelný a velmi hustý, kuželovitý, jednotlivé větévky jsou hustě a pra...

Picea abies 'Wilson', velmi malý a nízko kupkovitý, roste asi 3 cm ročně, připomíná miniaturní 'Little Gem'

Picea abies 'Wingle's Weeper', výjimečně převislý, až ploše na zemi položený, pokud není terminál vyvázaný, ale starší rostliny terminá...

Picea abies 'Witch's Brood', až 90 × 90 cm velké, husté, velmi zvolna rostoucí, polozakrslé, kulovité až široce kónické, kmínky světle h...

Picea abies 'Zaječice', zploštěle kulovité zakrslé dřeviny, struktura a větvené neobvyklé, terminální větve poměrně dlouhé, 50–7...

 Picea abies f. acuminata, stromy obvyklého vzhledu, lišící se šiškami, semenné šupiny silně