Dendrologie - 300 Pinus

Hledáme v Dendrologii

Nároky: jsou různé dle druhu; Pinus aristata (na půdu zcela nenáročná, na lepších půdách roste rychleji), Pinus cembra (vlhké hlinité půdy, sluncem vyhřívaná místa nemá ráda), Pinus flexilis (na půdu nenáročná, ale půda má být dostatečně hluboká a vlhká, ale propustná), Pinus griffithii (přiměřeně vlhké stanoviště a vlhký vzduch, ochrana před zimním a jarním sluncem, méně odolná než ostatní borovice), Pinus koraiensis (nesvědčí jí vlhké půdy, lépe roste v suchých a hlinitých půdách), Pinus monticola (přiměřeně vlhké, drenážované půdy), Pinus parviflora (miluje hlinité půdy, mrazuvzdorná), Pinus peuce (půdy hlinité, kyselejší), Pinus pumila (není náročná na půdu, vyhovuje jí vlhké stanoviště k severu obrácené), Pinus strobus (roste rychle na hlinité, hluboké, dostatečně vlhké a bažinaté půdě), Pinus jeffreyi (půdy přiměřeně vlhké, spíše ale písčitohlinité, na teplém a chráněném stanovišti dostatečně mrazuvzdorná), Pinus ponderosa (hlinitopísčité půdy v chráněné i zastíněné poloze), Pinus rigida (na půdu nenáročná, roste na suchých i vlhkých písčitých půdách), Pinus banksiana (je skromná), Pinus contorta (do půd vysloveně chudých, lehkých, naprosto odolná), Pinus densiflora (normální živnější půdy), Pinus heldreichii (na půdu velmi skromná), Pinus mugo (na půdy nevybíravá, roste na půdách chudých, křemičitých i vápencových, na místech hodně suchých i hodně vlhkých), Pinus nigra (snáší silně vápenité a těžší půdy, náročnější na teplo, nesnese mokro), Pinus resinosa (nejlépe roste na hlinitorašelinných půdách, dostatečně vlhkých, ale propustných, nesnáší vápník a zastínění), Pinus sylvestris (daří se na píscích a hlinitých půdách, ale i na rašelinách, nedaří se na místech příliš suchých nebo mokrých. Četné kultivary roubujeme na P. sylvestris (2-3jehlicové) nebo na P. strobus (pětijehlicové).

Poznámka: Předností Pinus mugo je odolnost vůči nízkým teplotám a suchu, nenahraditelná je její půdoochranná funkce nad hranicí lesa, je zdrojem pryskyřice využívané v medicíně či kosmetice. V minulosti bylo klečové dřevo používáno jako palivo a k získávání terpentýnu, je tvrdé a těžké; kleč se pro získání pastvin v polohách ve velkém klučila a vypalovala, na vrchovištích se zase odstraňovala kvůli těžbě rašeliny, ale postupující ničivá eroze vedla posléze k omezení pastvy a vysazování klečí i tam, kde dříve nerostla. Jehlice jsou zdrojem oleje a v Bulharsku jsou užívány pro výrobu výborného bylinného čaje. V okrasném zahradnictví se využívá jejího estetického účinku, zejména na velkých alpínech, a pěstuje se v mnoha atraktivních kultivarech. V lepších než vysokohorských podmínkách však roste bujněji, což může být na škodu vzhledu. Záměrně se pěstuje asi od 1779. Její habitus, tedy nízký a křovinatý vzrůst a také poléhající bazální část jsou prostředkem jak se vypořádat s růstem v polohách s hlubokou sněhovou pokrývkou a lavinami; vzpřímené konce větví se pod sněhem přitisknou k zemi, po jeho odtátí se napřímí. Rostliny tvoří velmi vzácně i stromkovité tvary s rovným kmenem. Tato borovice může v širším slova smyslu představovat určitý komplex borovic s velkou morfologickou variabilitou, např. nejen kosodřevina, ale také borovice blatka (Pinus rotundata), různí kříženci a pak ještě podobnou Pinus uncinata. Je silně světlomilná, neschopná růst v zástinu, proto jsou její typická stanoviště tam, kde ji jiné dřeviny nemohou ohrožovat, tedy nad hranicí lesa, na nevyhovujících podkladech nebo na surových klimatických inverzích. Snese vysychavé podklady, roste i v nadbytku vláhy. Dobře se přesazuje a snáší nešetrné zacházení, odolná vůči klimatickým extrémům, poměrně tolerantní vůči imisím. Množíme výsevem, kultivary podle potřeby roubujeme na semenáče původního druhu nebo borovice lesní.

Přehled nejzajímavějších kultivarů Pinus mugo :
Nižší taxonomické jednotky a kultivary:
Pinus mugo 'Allgäu', vzrůst kompaktní, hustý, kulovitý až vystoupavý, do 60 cm vysoký a stejně široký;
jehlice až 4 cm dlouhé, tm...
Pinus mugo 'Alpenzwerg', vzrůst pravidelně a široce kuželovitý, 15leté rostliny asi 150 cm vysoké
Pinus mugo 'Andrzej', polský kultivar, jediný kultivar kleče, který má sloupovitý růst, přírůstky 15–20 cm
ročně; jehlice tmavě...
Pinus mugo 'Arpad', vzrůst pravidelně kuželovitý a stěsnaný, asi 150 × 100 cm velký; jehlice až 6 cm
dlouhé, zelené až světle z...
Pinus mugo 'Aurea', polozakrslá, jehlice světle zelené, v zimě se mění na žluté
Pinus mugo 'Balkaan Aurea', vybarvuje se již brzy na podzim žlutě a barvu pak na jaře brzy ztrácí, má
keřovitý růst, přírůstky pouze 5�...
Pinus mugo 'Benjamin', vzrůst polokulovitý, stěsnaný, asi 40 × 70 cm velký; jehlice až 3 cm dlouhé,
převážně světle zelené, mlad�...
Pinus mugo 'Brevifolia', má vejcovitý habitus s korunou pravidelně uspořádanou a velmi vzdušnou; jehlice
pouze 1 cm dlouhé, ve 20 letech d...
Pinus mugo 'Bubikopf', vzrůst nestejně vejčitý až kuželovitý, pomalý, 15leté rostliny asi 80 × 100 cm velké;
jehlice až 35 mm dlouh...
Pinus mugo 'Carsten', keřovitě rostoucí, zakrslý kultivar, s velmi intenzívní žlutooranžovou až zlatožlutou
barvou jehlic v zimním ...
Pinus mugo 'Carsten's Wintergold', vzrůst zpočátku řidší, později stěsnanější, asi 50 × 70 cm velký, spíše
plochá; jehlice asi 5 cm dlouhé...
Pinus mugo 'Columbo', vzrůst široce kuželovitý, stěsnaný, asi 2–3 m vysoký a až 120 cm široký; jehlice až
5 cm dlouhé, zelené, ...
Pinus mugo 'Compacta', vzrůst hustý a kulovitý, výhony vystoupavé, špičky víceméně vzpřímené; jehlice
hustě nahloučené, tmavoze...
Pinus mugo 'Corley's Mat', nízké a poduškovité rostliny, kobercovitě poléhavé, asi 20 × 70 cm velké;
jehlice až 5 cm dlouhé, zelené až...
Pinus mugo 'Curly',
Pinus mugo 'Dave's Choice', malé a kulovité rostliny; jehličí je tmavě zelené; nalezena jako čarověník na
'Mops'
Pinus mugo 'Dezember Gold', vzrůst poněkud bujnější než má 'Winter Gold', jehlice v létě zelené, od XII–
III hlavně na slunném stanovi�...
Pinus mugo 'Dikobraz', čarověník s krásně zlatavě zbarvenými konci jehlic, ty jsou pouze 2 cm dlouhé,
přírůstky jen kolem 3 cm ročn...
Pinus mugo 'Dunajec', vzrůst rychlý, nepravidelný, výška asi 60 cm, šířka kolem 125 cm; jehlice až 5 cm
dlouhé, namodrale šedozelen...
Pinus mugo 'Echiniformis', vzrůst stěsnaný, pravidelně polokulovitý, asi 45 × 70 cm velký; jehlice až 4 cm
dlouhé, zelené, někdy našedl...
Pinus mugo 'Eiselt', vzrůst velmi zakrslý, stěsnaný, pomalu roste; jehlice krátké a tmavě zelené, 10leté
rostliny asi 10 cm vysoké;...
Pinus mugo 'Elfengren', nízké rostliny s tmavě zeleným jehličím
Pinus mugo 'Enci', nízké rostliny, velikost asi 100 × 150 cm
Pinus mugo 'Esveld Select', hustý, asi 1 m výška, ve stáří rostliny široké; jehlice až 4 cm dlouhé, někdy
trochu namodralé; 1979
Pinus mugo 'Fischleinboden',
Pinus mugo 'Frisby', vzrůst bujný, na půdním povrchu poléhá, 5leté rostliny asi 80 cm široké; jehlice
poměrně dlouhé a lehce toč...
Pinus mugo 'Frisia', roste velmi pomalu, nepravidelně kuželovitě, až 2 m vysoká a 140 cm široká, větve
strnule vzpřímené, hustě v...
Pinus mugo 'Fructata',
Pinus mugo 'Frühlings Gold', středně rychle roste, v 10 letech asi 80 × 100 cm velká, na jaře jsou mladé
větévky krémově žluté, toto vyba...
Pinus mugo 'Gerringong', jehličí je až po 25% povrchu žlutě kropenaté
Pinus mugo 'Glendale', roste rychle, habitus nepravidelně stěsnaný, asi 150 cm výška, širší než vysoký;
jehlice až 4 cm dlouhé; př...
Pinus mugo 'Gnom', vzrůst velmi hustý a kulovitý až kuželovitý, až k zemi zavětvená, 15leté rostliny asi
300 × 250 cm velké, v�...
Pinus mugo 'Gold Spire', nové přírůstky jsou žluté, vybledávají na zelené
Pinus mugo 'Golden Glow', vzrůst keřovitý, nepravidelný, výška až 120 cm, vyšší než široká; jehlice až 6
cm dlouhé, v létě zelen�...
Pinus mugo 'Golden Skiiper',
Pinus mugo 'Green Candle', okrouhlý keřovitý vzrůst, větve strnule a šikmo vystoupavé; jehlice krátké,
tmavě zelené, tuhé; 1986
Pinus mugo 'Green Column', vzrůst kuželovitý, stěsnaný, až 250 cm vysoký a 150 cm široký; jehlice až 7
cm dlouhé, zelené až šedozelen...
Pinus mugo 'Green Mountain', vzrůst stěsnaný, širší než vysoký, asi 175 cm výška; jehlice až 6 cm dlouhé,
lehce točené, světle zelené...
Pinus mugo 'Green Shadow', plazivá kleč s vystoupavými konci větví; jehlice tmavě zelené a asi 3 cm
dlouhé; velmi pěkná je naroubovaná n...
Pinus mugo 'Grüne Kugel', vzrůst ploše kulovitý, hustý roste pomalu, 15leté rostliny asi 80 cm vysoké a
stejně široké; jehlice až 3 cm d...
Pinus mugo 'Heideperle', čarověník pravidelně kulovitého tvaru, s přírůstky 3–5 cm ročně; jehlice na
koncích mírně stočené; nep�...
Pinus mugo 'Heins Triumph', vzrůst stěsnaný, asi 1 m výška; jehlice až 35 mm dlouhé, velmi hustě
shloučené, mladé výhony světlejší; 1...
Pinus mugo 'Hesse', zakrslý kultivar, nízký, velmi stěsnaný až poduškovitý, pomalu rostoucí, asi 90 × 150
cm velký; jehlice 6–8...
Pinus mugo 'Honeycomb', kompaktní; jehličí v létě sytě zelené, přes zimu hezky zlaté; pěstována na slunci
má nejlepší vybarvení
Pinus mugo 'Hostýn Gold', vzrůst zakrslý, ploše zaoblený, hustý, jehlice tenké až nitkovité, v zimě výrazně
žluté; 1999
Pinus mugo 'Humpy', roste pomalu, habitus stěsnaný, nepravidelně ploše polštářkovitý, 15leté rostliny asi
50 × 120 cm velké; jehl...
Pinus mugo 'Jakobsen', vzrůst málo větvený, nepravidelný, asi 45 × 70 cm velký, větve tlusté, roste asi 5–
10 cm ročně; jehlice až...
Pinus mugo 'Jalubí', čarověník nalezený v Nízkých Tatrách školkařem M. Kostelníčkem, nejvyšší ze
skupiny v zimě žloutnoucích...
Pinus mugo 'Jeddeloh', vzrůst podobný jako má 'Corley's Mat', textura hrubší; 1979
Pinus mugo 'Kalus', vzrůst zakrslý, stěsnaně bochánkovitý, 15leté rostliny asi 15 × 30 cm velké; jehlice
světleji zelené
Pinus mugo 'Kissen', roste velmi pomalu, habitus stejnoměrně polokulovitý, velmi hustý; jehlice pouze 1
cm dlouhé a tmavě zelené; 1979
Pinus mugo 'Klosterkötter', vzrůst stěsnaný, vícekmínkový, větve vystoupavé, zprvu plošeji postavené,
15leté rostliny asi 80 × 140 cm ve...
Pinus mugo 'Knapenburg', vzrůst široce vzpřímený a dost řídký a hrubý, asi 2 m výška a poměrně široký;
jehlice 3–5 cm široké, ...
Pinus mugo 'Kobold', zakrslý kultivar, vzrůst široký a kulovitý či polokulovitý, větve dost strnulé a tlusté,
pupeny po 3–5, voln...
Pinus mugo 'Kokarde', keřovitě poléhavá, až 150 cm vysoká, širší než vysoká, větve nahoru ohnuté, vzrůst
a velikost jehlic podob...
Pinus mugo 'Krauskopf', vzrůst nepravidelně plochý až kobercovitý, k zemi přiléhající, 15leté rostliny asi
50 × 140 cm velké; jehlic...
Pinus mugo 'Kudrnáč', vzrůst poléhavý až plazivý, hustý, roste pomalu; jehlice lehce pokroucené, 10leté
rostliny asi 20 cm vysoké; 19...
Pinus mugo 'Laarheide', jedna z nejzakrslejších klečí, přírůstky pouze 5 cm ročně, ploše keřovitá, pozvolna
vystoupavá, větévky m...
Pinus mugo 'Laurin', vzrůst široce keřovitý či polokulovitý, hustě a pravidelně větvený, větve šikmo
vystoupavé, 15leté rostlin...
Pinus mugo 'Lemon', trpasličí kultivar, kulatý, po celý rok drží zlatou barvu
Pinus mugo 'Lew Hill', krásné a zvolna rostoucí, fastigiátní, roste asi 10 cm ročně; Z3
Pinus mugo 'Liliput', vzrůst polokulovitý, stěsnaný, až 60 cm výška; jehlice až 15 mm dlouhé, zelené až
šedozelené; 1990
Pinus mugo 'Little Boy', vzrůst zakrsle stěsnanější, větévky tenké; jehlice řídce rozmístěné, 15–20 mm
dlouhé, šedavě zelené; ...
Pinus mugo 'Little Goldstar', vzrůst stěsnaný, až 70 cm výška, širší než vysoký; jehlice 3–4 cm dlouhé, v
létě světle až nažloutle ...
Pinus mugo 'Little Lady', vzrůst pravidelně kulovitý až ploše kulovitý, hustý, výška asi 70 cm; jehlice 15–
30 mm dlouhé, zelené až s...
Pinus mugo 'Marand', vzrůst nepravidelně keřovitý, vzdušný, až 175 cm výška i šířka; jehlice 4–6 cm
dlouhé, světle zelené a 
Pinus mugo 'March', roste pomalu, vzrůst bohatě větvený, 7leté rostliny asi 25 × 40 cm velké; jehlice až 55
mm dlouhé, silně zkrou...
Pinus mugo 'Maria', rarita mezi všemi čarověníky, která kombinuje dvě barvy jehlic, v základní zelené
barvě se objevují shluky ž...
Pinus mugo 'Michal', vzrůst velmi zakrslý, ojedinělý růstem i barvou, habitus nepravidelně keříčkovitý až
kulovitý, roste do 5 cm...
Pinus mugo 'Miniglobus', vzrůst kompaktní, asi 70 cm výška a před 150 cm šířka; jehlice 4–6 cm dlouhé,
lehce stočené, pupeny silně ...
Pinus mugo 'Minikin', vzrůst velmi stěsnaný, pravidelně polokulovitý, hustý, asi 60 cm výška a 80 cm
šířka; jehlice až 3 cm dlouh�...
Pinus mugo 'Minima Kalouš', vzrůst zakrslý, stěsnaně hustý a ploše keřovitý, 36leté rostliny asi 25 × 45 cm
velké, přírůstky 3–5 cm ...
Pinus mugo 'Minimops', vzrůst pravidelně polokulovitý až polštářkovitý, stěsnaný, roste pomalu, 15leté
rostliny asi 70 × 90 cm velk...
Pinus mugo 'Mitsch Mini', nízké a rozkladité rostliny se zkroucenými jehlicemi, přírůstky kolem 5 cm
ročně, na koncích výhonků jsou v�...
Pinus mugo 'Mops Midget', roste pomalu, vzrůst kompaktní, asi 70 cm široký, nízký; jehlice 20–25 mm
dlouhé, hustě uspořádané, zelené...
Pinus mugo 'Mops', tvoří přirozeně kompaktní rostliny asi 90 × 150 cm velké, kulovité, pomalu rostoucí,
velmi hustě větvené, v�...
Pinus mugo 'Mumpitz', vzrůst pravidelně široce kuželovitý až vejcovitý, asi 1 m výška; jehlice 3–4 cm
dlouhé, zelené; 1988
Pinus mugo 'Octobergold', vybarvuje se již brzy na podzim žlutě a barvu pak na jaře brzy ztrácí, má
keřovitý růst, přírůstky pouze 5�...
Pinus mugo 'Ophir', vzrůst ploše kulovitý, stěsnaný, sotva 1 m vysoký, širší než vysoký; jehlice 3–7 cm
dlouhé, lehce zkroucen...
Pinus mugo 'Pal Maleter', vzrůst keřovitý, vícekmenný, hustý a nízký, 20leté rostliny asi 80 × 150 cm velké;
jehlice až 6 cm dlouhé, ...
Pinus mugo 'Paul's Dwarf', zvolna rostoucí a široce keřovité rostliny, větve vzpřímené; jehlice krátké, těsně
přiléhající k větév...
Pinus mugo 'Peer Malden',
Pinus mugo 'Peterle', vzrůst ploše stěsnaný, široký, vícekmínkový, 15leté rostliny asi 60 × 100 cm velké;
jehlice při rašení sv...
Pinus mugo 'Piatra Crairului',
Pinus mugo 'Picobello', vzrůst kuželovitý až kulovitý, stěsnaný, 15leté rostliny asi 70 cm vysoké a stejně
široké; jehlice až 4 cm ...
Pinus mugo 'Piggelmee', vzrůst stěsnaný a asi 50 × 30 cm velký; jehlice 1–2 cm dlouhé, zelené, v zimě
našedlé; před 1975
Pinus mugo 'Pot o' Gold', zakrslé, okrouhlé, kompaktní; jehličí je v zimě (citrónově) žluté, jinak
smaragdově zelené
Pinus mugo 'Prostrata', habitus rozprostřený; jehlice středně zelené
Pinus mugo 'Pumilio', velikost asi 120 × 150 cm, husté keře se sytě zelenými jehlicemi, dost proměnlivé; Z2
Pinus mugo 'Rigi', vzrůst vzpřímený, široce kuželovitý, roste rychle, 3–10 m výška; jehlice až 6 cm dlouhé,
tmavě zelené; 19...
Pinus mugo 'Schweizer Tourist', vzrůst poměrně kompaktní, asi 100 × 50 cm; jehlice 4–5 cm dlouhé, v zimě
žluté
Pinus mugo 'Sherwood Compact', roste pomalu, vzrůst stěsnaný, pravidelně kulovitý, asi 40 × 30 cm, roční
přírůstky kolem 5 cm; jehlice 20–...
Pinus mugo 'Skalka',
Pinus mugo 'Slavinii', zakrslý kultivar, vzrůst široký a polštářovitý, větve na zemi víceméně položené,
větévky vystoupavé či...
Pinus mugo 'Slowmound', kompaktní, zakrslé, tmavozelené konifery; Z3
Pinus mugo 'Starkl Thomas', zakrslý kultivar, růst poléhavý, s přírůstky kolem 5 cm ročně, při změně barvy
se žloutnoucí konce jehlic ...
Pinus mugo 'Sunshine', vzrůst nepravidelně keřovitý, asi 70 × 100–150 cm velký, roste asi 6 cm ročně;
jehlice až 8 cm dlouhé, lehce...
Pinus mugo 'Suzi', čarověník K. Kalouše, zakrslý a kompaktní, kulovitého růstu, přírůstky pouze 15–20
mm ročně; vhodný do m...
Pinus mugo 'Swiss Dwarf', roste pomalu, vzrůst stěsnaný, až 50 cm výška i šířka; jehlice 1–2 cm dlouhé,
často jen 5 mm, zelené až n..
Pinus mugo 'Tannenbaum', velmi otužilá, vzpřímená, pyramidální, zvolna rostoucí, vhodná i pro menší
plochy, až 300 × 180 cm velká; ...
Pinus mugo 'Teeny', sytě zelené, drobné jehlice; vzrůst nízký a kulovitý, až 60 × 60 cm velká; Z3
Pinus mugo 'Troja David', vzrůst ploše polokulovitý, velmi hustý, jehlice zelené, v bazální části letorostů se
světle žlutým nádeche...
Pinus mugo 'Troja Jarin', vzrůst velmi hustý, ploše kulovitý; jehlice kratší a sytě zelené
Pinus mugo 'Troja Marcela', vzrůst zakrsle ploše kulovitý, hustý; jehlice větší, zahnuté
Pinus mugo 'Troja Marie', vzrůst hustě a ploše kulovitý, jehlice sytě zelené
Pinus mugo 'Trompenburg', roste pomalu, široce keřovitě, 40leté rostliny asi 50 × 120 cm velké
Pinus mugo 'Twisty', zakrslé, větévky jsou elegantně pokroucené; semenáč 'Tannenbaum'; Iseli Nursery
Pinus mugo 'Tyllep',
Pinus mugo 'Tyller',
Pinus mugo 'Valley Cushion', trpasličí a zvolna rostoucí kultivar, tvoří malé a tmavozelené zploštělé
podušky
Pinus mugo 'Varella', vzrůst téměř pravidelně kulovitý, hustý, výška asi 80 cm, roční přírůstky do 10 cm;
jehlice na jarních v�...
Pinus mugo 'Variegata', jehlice žlutopestré
Pinus mugo 'Virgata', větve bez postranních výhonů nebo jen s ojedinělými výhony, podobně jako Picea
abies 'Virgata'; nalezena 1902, �...
Pinus mugo 'White Bud', nízké a kopečkovité, jehlice tmavě zelené, přes zimu se na pupenech tvoří
pryskyřičnatý povlak kontrastní v...
Pinus mugo 'Winchester Compact', menší než většina ostatních kultivarů skupiny jak v konečné velikosti,
tak ve velikosti jehlic, velmi stěsnan�...
Pinus mugo 'Wintergold', vzrůst zakrslý, vícekmenný, široce vzpřímený, 100–150 cm výška ale mnohem
širší; jehlice v létě světle...
Pinus mugo 'Wintersonne', habitus pravidelně kuželovitý až polokulovitý, kompaktní, přírůstky kolem 20
cm; jehlice v zimě svítivě svě...
Pinus mugo 'Winzig', vzrůst velmi stěsnaný, hustě zavětvený, asi 30 cm výška a 40 cm šířka; jehlice 1–2
cm dlouhé, intenzívně...
Pinus mugo 'Xenie', sebrána Milanem Haladou v bažinaté oblasti kolem hory Sv. Šebestiána v severních
Čechách
Pinus mugo 'Yaffle Hill', vzrůst pomalý a hustě větvený, kompaktní, asi 30 × 70 cm velký; jehlice zelené až
šedozelené; 1999
Pinus mugo 'Zundert', vzrůst robustně keřovitý, vystoupavý, nepravidelně široký, dost hrubý, 15leté
rostliny asi 100 × 120 cm velk�...
Pinus mugo var. mughus, vzrůst nejčastěji keřovitě poléhavý, větve kolénkovitě ohýbané; šišky symetrické,
přisedlé nebo velmi k...
Pinus mugo var. pumilio, vzrůst keřovitý, nízko položený, ploše kulovitý, ojediněle až 3 m výška, větve
velmi hustě postavené, nes...