Trochu administrativy okolo čarověníků

V tomto článku bych Vás chtěl seznámit

1 - Co jsou konifery-miniatury
2 - Evidence miniaturních Tsug
3 - Když najdete čarověník, co všechno zaznamenávat?