301 Pinus leucodermis Schmidtii

Skladem: ANO
Cena za kus: 700 Kč

Konifera větší = ne

Všeobecné nároky borovice kleč (mugo):
Jako všechny druhy borovic je i kleč výrazně světlomilná, lze jí tedy sázet všude tam, kde je trvalý dostatek světla. Celkově se pak dá označit za velmi skromnou dřevinu, kromě zamokřené či velmi vlhké půdy snese prakticky vše, včetně velkého sucha a horka. Mrazům jako horská dřevina velmi dobře odolává, snáší teploty až pod -40°C. Přednost dává spíše písčité a štěrkové půdě. Přestože snáší přísušky a úpal, pro zakořeňování potřebuje půdu dostatečně vlhkou.


Pinus leucodermis Schmidtii je klasický překrásný kultivar borovice do malých skalek. Velmi pomalu roste, kulovitý až vejčitý kompaktní vzrůst. Tento kultivar byl objevený v přírodě na podzim 1926 tehdejším tajemníkem Československé dendrologické společnosti Eugenem Šmidtem v Bosenských horách poblíž Sarajeva. Z dovezených roubů se ujal jenom jeden. Tato rostlina by měla být stále k vidění v alpínu Průhonického parku. Původní rostlina (kulovitá cca 3 metrová, minimálně stoletá rostlina) ani jeho roubovanci nemají šišky.

  Databáze - dendrologie online