346 Pinus silvestris Laponum Kvenangen

Informaci o ceně a velikosti menší sazenice, zda je k dispozici nebo není, nebo je v nabídce velká dospělá konifera, naleznete v tabulce CENÍKU

Krásná borovice pocházející ze zapolárního kruhu, určitě je hodně otužilá a zejména v korytě malého vzrůstu, jak je z foto patrné.